Er dit eksamens- og eller kursusbevis blevet væk eller ødelagt - kan vi hjælpe med et nyt. Kontakt os på telefon 6253 1075. Prisen er kr. 500 pr. bevis.

Søfartsstyrelsen udsteder beviser og certifikater inden for følgende områder:

  • Søfartsbøger
  • Sønæringsbeviser
  • Kvalifikationsbeviser
  • Anerkendelsesbeviser
  • Besætningsfastsættelser
  • Dispensation til besætningsfastsættelser

Ovenstående ansøges via Søfartsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal udfyldes online og indsendes digitalt med NemId.

For beviser udstedt af Marstal Navigationsskole skal følgende oplyses:

  • Fulde Navn og cpr. nr.
  • Adresse og Telefonnummer
  • Email adresse
  • Hvilket eksamens-/kursusbevis drejer det sig om?
  • Hvornår blev det oprindelige eksamens-/kursusbevis udstedt?

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt