Adgangskrav Sætteskipper

*) Krav til sejltid for styrmand, sætteskipper og skibsfører: 12 mdr. sejltid i skibe over 500 BT, heraf 6 mdr. uden for kystfart **

Forudsætninger

Alle skal have en godkendt og udfyldt uddannelsebog undtagen: Erhvervet fartstid inden 31/12 2012 i forbindelse med optagelse til kystskippere eller ved 36 mdr. fartstid ved dæktjeneste.

Alle skal have en gyldigt vagtholdsbevis og sundhedsbevis.

**) I mangel af fartstid i skibe over 500 BT, kan tages en styrmands- eller sætteskipperuddannelse. Får en påtegning, at beviset er begrænset til skibe under 500 BT.

**) I mangel af fartstid i skibe uden for kystfart, kan tage en styrmands- eller sætteskipperuddannelse. Får en påtegning, at beviset er begrænset til kystfart.

Når der ansøges om optagelse på de nautiske uddannelser er det den enkelte ansøger der selv er ansvarlig for at optagelseskravene er opfyldt ved uddannelsens start.

Til kystskipper- og sætteskipperuddannelserne kræves følgende:

Når der ansøges om optagelse på de nautiske uddannelser er det den enkelte ansøger der selv er ansvarlig for at optagelseskravene er opfyldt ved uddannelsens start.

Det betyder at sejltidskravet er opfyldt (kopi af søfartsbog eller fartstidserklæring), at der ved uddannelsens påbegyndelse er en gyldig sundhedsattest for søfarende (blå bog), et underskrevet vagtholdsbevis samt et bevis for gennemført grunduddannelse (befaren, ubefarne, afslutningskursus mv.), og såfremt haves dokumentation for gennemførte kurser i f.eks. brandbekæmpelse (røgdykker), radiouddannelse (GMDSS) mv.

Kopi af ovennævnte medsendes den udfyldte ansøgning om optagelse og skal medbringes i original ved uddannelsens påbegyndelse.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med de formelle krav for optagelsen kan du evt. bruge Uddannelsesministeriets hjemmeside (www.ufm.dk) og under maritime uddannelser finde den til enhver tid gældende bekendtgørelse for den ansøgte uddannelse. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for hjælp.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt