Marstal Navigationsskole 51

  • Uddannelserne starter to gange om året i januar og juli/august
  • Ved studiestart afholdes først en introdag – et get-to-gether arrangement med efterfølgende aftenspisning, hvor vi lærer hinanden at kende, og forhåbentlig får afstemt vores forventninger til uddannelsesforløbet.
  • I de første uger af hver uddannelse vil der være mange praktiske oplysninger, nye rammer og de sociale netværk i klasserne dannes.
  • Selvom skolen ikke har generel mødepligt til den almindelige undervisning, er det vigtigt med tilstedeværelse specielt i disse første uger, hvor man skal ”fange gamet” og lære sine klassekammerater at kende.
  • I de første uger introduceres alle til skolens intranet, og vi sikrer os at alle har en konto, som fungerer.
  • En god start er efter vores erfaring vigtig for succes, hvorfor skolen også tilbyder screening for, og hjælp ved, ordblindhed, lektiehjælpstimer med undervisere om eftermiddagen, vejledertimer for delvis fjernstuderende (skibsfører 4. og 5. semester) og en fornuftig fleksibilitet, der giver plads til at støtte op om læringen og skabe et godt undervisningsmiljø i Marstal.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt