Skip til hoved indholdet
    Hjem Uddannelserne Læs mens du sejler

Læs mens du sejler

Uddan dig samtidig med at du har en indtægt

For at gøre det muligt for dig at studere til Skibsfører, samtidig med at du har en indtægt, har Marstal Navigationsskole valgt at gøre det sidste år af uddannelsen - to semestre - meget fleksibel. Det betyder, at det er muligt at gennemføre en del af studierne uden at være på skolen.
Til gengæld kræver ordningen, at du har meget stor selvdisciplin og tager ansvar for egen læring.

Gældende regler

Afhængig af hvor meget tid du kan tilbringe på skolen, må du være forberedt på, at det kan være nødvendigt at forlænge uddannelsen ud over det normerede år.
Der vil hele tiden blive undervist som almindelig klasseundervisning i hvert fag.

For dine studier gælder:

  • Du tilmelder dig de respektive moduler og emner
  • Du skal selv sørge for at tilrettelægge dine hjemmeperioder, så du kan deltage i semesterstart og eksamen
  • Du bør tilstræbe at være tilstede når semestreret begynder
  • Du skal i videst muligt omfang følge undervisningen i dine hjemmeperioder
  • Ansvaret for at være studieaktiv hviler på dig som studerende, og du forpligter dig til at være “den udfarende kraft”
  • Hver lærer på de forskellige fagemner gør undervisningsplaner og afleveringsopgaver tilgængelige på Itslearning.dk, som er skolens intranet. Her skal du også aflevere opgaver og besvarelser
  • I undervisningsplaner fremgår obligatoriske krav for studieaktivitet til hvert fagene, også for sejlende studerende
  • Der er afsat timer til vejledning i forbindelse med den skemalagte undervisning, hvor sejlende studerende i hjemmeperioder kan få individuel hjælp

Hele uddannelsen er naturligvis kvalitetssikret via Marstal Navigationsskoles kvalitetssystem.
Marstal Navigationsskoles prorektor er ansvarlig for uddannelsesforløbet.

Varighed

Hvert semester er normeret til at vare et halvt år. Hele uddannelsen skal være gennemført inden for 2 år fra datoen for første beståede fag. Skolen kan vejlede om fornuftig sammensætning af fagemner, hvis alle fagemner ikke følges.

Eksaminer og prøver

De enkelte fagemner evalueres ud fra afleveringsopgaver samt ved intern godkendelse eller ved prøver som lægges i eksamensperioden. Typisk i juni og i december.
Eksamensperioderne kan i god tid ses i skolens aktivitetsplan/kalender.
For at deltage i prøver/eksamen skal alle obligatoriske krav til studieaktivet være overholdt jævnfør fagemnets aktuelle undervisningsplan.

Hold dig opdateret med nyt fra Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Maritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal

Telefon: +45 6253 1075
marnav@marnav.dk

Telefontider

Genveje

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback