Skip til hoved indholdet
    Hjem Om skolen Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole er en selvejende institution under Uddannelses- og forskningsministeriet

Skolens virke er til enhver tid i overensstemmelse med Uddannelses- og forskningsministeriet samt Søfartsstyrelsens regler for området.
Skolen bliver løbende kvalitets auditeret af overordnede myndigheder.
Skolen ledes af en bestyrelse, som varetager de overordnede præmisser.
Bestyrelsen består af 8 personer, der vælges/udpeges hvert 4. år.

Du kan se mere om bestyrelsen her.

Dagligdagen på skolen
Den daglige ledelse varetages af rektor.
I den daglige ledelse indgår yderligere en prorektor og afdelingsledere, som varetager skolens øvrige afdelinger.
Skolens formål er at gennemføre undervisning inde for godkendte søfartsuddannelser i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

Du kan se mere om uddannelsen til Skibsfører her.

Kurser, konsulentvirksomhed og HF-Søfart
Der udbydes endvidere undervisning og kurser, der er underlagt de til enhver tid gældende regler fra Søfartsstyrelsen.
Desuden udbyder skolen konsulent- og udviklings-virksomhed inden for maritime og beslægtede områder.
Herudover tilbyder vi HF-Søfart i samarbejde med VUC Fyn.
HF-Søfart er en ungdomsuddannelse, der kombinerer den grundlæggende søfartsskole med en fuld HF-uddannelse.

Du kan se meget mere om HF-Søfart her.

Hold dig opdateret med nyt fra Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole

Maritimt Uddannelsescenter

Ellenet 10, 5960 Marstal

Telefon: +45 6253 1075
marnav@marnav.dk

Telefontider

Genveje

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback